عرايض
صفحه اصلی | آرشيو | فرستادن نظرات | عکس

         عرض کنم خدمتتون که ...Monday, March 23, 2009

٭ 
دست روی دست گذاشته، چون فکر میکند دست بالای دست بسیار است.........................................................................................

[Powered by Blogger]