عرايض
صفحه اصلی | آرشيو | فرستادن نظرات | عکس

         عرض کنم خدمتتون که ...Friday, May 30, 2008

٭ 
خودکشی:
مرگ حق است و حق گرفتنی است........................................................................................

Tuesday, May 27, 2008

٭ 
دلم ميخواست كه سنگ صبورت شود. مرد راه نبوده انگار كه در نيمه مانده و سنگ شده.........................................................................................

Monday, May 26, 2008

٭ 
دلم آنقدر تنگ شده كه هيچ چيز نمي‌تواند به آن ‌بنشيند........................................................................................

[Powered by Blogger]