عرايض
صفحه اصلی | آرشيو | فرستادن نظرات | عکس

         عرض کنم خدمتتون که ...Friday, December 21, 2007

٭ 
این کلاهت که قاضی کرده ای اصلا پشم ندارد

بیربط اینکه مرزها را دارند برمیدارند. پایه پراگ؟........................................................................................

Sunday, December 16, 2007

٭ 
تو نَفَس منی که به تنگی افتاده است...........................................................................................

Monday, December 10, 2007

٭ 
آنقدر در كارهايم موش دواندي كه مجبور شوم برايت گربه برقصانم........................................................................................

Thursday, December 06, 2007

٭ 
هستی و به چشم نمی آیی...
نیستی و به چشم می آیی...........................................................................................

[Powered by Blogger]