عرايض
صفحه اصلی | آرشيو | فرستادن نظرات | عکس

         عرض کنم خدمتتون که ...Friday, April 03, 2009

٭ 
از دست دادن از نشانه های عادت است. عادت به از دست دادن نشانه چیست؟........................................................................................

Monday, March 23, 2009

٭ 
دست روی دست گذاشته، چون فکر میکند دست بالای دست بسیار است.........................................................................................

Monday, January 26, 2009

........................................................................................

Monday, December 29, 2008

٭ 
اوضاعش روبراه است... راهی که به ترکستان میرود.........................................................................................

Saturday, November 15, 2008

٭ 
ادبیات میخواند ها، ولی همش حرف حساب میزد.........................................................................................

Sunday, August 31, 2008

٭ 
آب نميبيند، وگرنه خوب سر آدم را زير آب ميكند.........................................................................................

Friday, July 18, 2008

٭ 
سرش را بالا میگیرد و جواب سر بالا میدهد. قدیمترها محجوب بود...........................................................................................

Monday, June 02, 2008

٭ 
ميفرمايند: اگر ميخواهيد پخته شويد زود از كوره درنرويد........................................................................................

Friday, May 30, 2008

٭ 
خودکشی:
مرگ حق است و حق گرفتنی است........................................................................................

Tuesday, May 27, 2008

٭ 
دلم ميخواست كه سنگ صبورت شود. مرد راه نبوده انگار كه در نيمه مانده و سنگ شده.........................................................................................

Monday, May 26, 2008

٭ 
دلم آنقدر تنگ شده كه هيچ چيز نمي‌تواند به آن ‌بنشيند........................................................................................

Wednesday, April 09, 2008

٭ 
من سرم براي تو درد ميكند... تو سرت از دست من........................................................................................

Sunday, April 06, 2008

........................................................................................

Thursday, February 21, 2008

٭ 
شکم خالی را میشود مدتی تحمل کرد، آدم توی دلش خالی نشود........................................................................................

Tuesday, January 22, 2008

٭ 
می‌گوید: قدمتان همیشه روی چشم
لبخند میزنم و توی دلم می‌گویم: این همه می‌آیم و میروم، همین است که هیچوقت نمی بینیم........................................................................................

Thursday, January 10, 2008

٭ 
- "از کجا میدونید که حقیقت به آدم یک چیزی «بیشتر» از دروغ میده؟"
- "حقیقت همیشه مأیوس کننده است."

از دو جای مختلف از: نوای اسرار آمیز، اریک امانوئل اشمیت........................................................................................

Friday, December 21, 2007

٭ 
این کلاهت که قاضی کرده ای اصلا پشم ندارد

بیربط اینکه مرزها را دارند برمیدارند. پایه پراگ؟........................................................................................

Sunday, December 16, 2007

٭ 
تو نَفَس منی که به تنگی افتاده است...........................................................................................

Monday, December 10, 2007

٭ 
آنقدر در كارهايم موش دواندي كه مجبور شوم برايت گربه برقصانم........................................................................................

Thursday, December 06, 2007

٭ 
هستی و به چشم نمی آیی...
نیستی و به چشم می آیی...........................................................................................

[Powered by Blogger]